فرم عضویت(ساین)

احترما جهت دریافت ساین و استفاده از امکانات وب سایت رزرواسیون، فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید بدیهیست که عدم تطابق اطلاعات ثبت شده با واقعیت باعث عدم ایجاد ساین خواهد شد.

مشاهده فرم عضویت
فرم درخواست ویلچر برای مسافران کم توان

در صورتی که قصد استفاده از ویلچر را در طول پرواز های هواپیمایی ایران ایرتور را دارید برای مهیا کردن امکانات و سرویس های لازم ، پر کردن این فرم حداقل یک روز قبل از پرواز الزامی است.

مشاهده فرم ویلچر
فرم خرید گروهی

قابل توجه کليه آژانس های محترم، لطفا در صورت تمایل به خرید گروهی نسبت به پر کردن فرم ذیل و ارسال اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایید.

مشاهده فرم گروه