لطفا به نکات زیر توجه فرمایید
 • پر کردن فرم استرداد توسط شما بر روی سیستم رزرواسیون به معنای پذیرفتن شرایط کنسلی (اعم از درصد جریمه ها و ...) توسط شما می باشد.
 • شماره تماس مرکز استرداد هوپیمایی ایران ایرتور 09034563120
 • اعلام کنسلي از طرف مسافر در پروازهای داخلی شرکت هواپیمایی ایران ایرتور مشمول جرائم زير مي باشد:
  نرخ خريد بالای 405.000 هزار تومان :
  تا قبل از ساعت 12 ظهر3 روز قبل از پرواز30%
  تا قبل از ساعت 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز40%
  از ساعت12ظهر روز قبل به بعد50%
  نرخ خريد بالای 245.000 تا 405.000 تومان:
  تا قبل از ساعت 12ظهر 3 روز قبل از پرواز40%
  تا قبل از ساعت12ظهر 1 روز قبل از پرواز50%
  از ساعت12ظهر روز قبل به بعد60%
  نرخ خريد بالای 155.000 تا 245.000 تومان:
  تا قبل از ساعت 12ظهر 3 روز قبل از پرواز60%
  تا قبل از ساعت12ظهر 1روز قبل از پرواز70%
  از ساعت 12 ظهر روز قبل به بعد 80%
  نرخ خريد 155.000 و زیر 155.000تومان:
  غیر قابل استرداد non-refundable
  پشتيباني واحد استرداد : 09034563120
اطلاعات آژانس
توجه
 • چنانچه آژانس میباشید وارد کردن اطلاعات این بخش الزامی می باشد.
 • در نظر داشته باشد که به اطلاعات ناقص رسیدگی نخواهد شد.
تصویر درخواست خود را در سربرگ آژانس آپلود نمایید.
اطلاعات پرواز
اطلاعات مسافر
توجه
 • لطفا شماره موبایل و ایمیل ثبت شده روی سیستم در هنگام خرید بلیت را بنویسید.
اطلاعات مالی
لطفا شماره کارتی را که با آن پرداخت انجام شده را وارد نمائید.
توضیحات