فرم درخواست ویلچر برای مسافران کم توان
  • در صورتی که قصد استفاده از ویلچر را در طول پرواز های هواپیمایی ایران ایرتور را دارید برای مهیا کردن امکانات و سرویس‌های لازم ، پر کردن این فرم حداقل یک روز قبل از پرواز الزامی است.
  • با توجه به اینکه هر هواپیما فقط قابلیت حمل 3 عدد ویلچر را دارد، طبق مقررات و دستورالعمل هواپیمایی ایران ایرتور فقط مسافرانی که از طریق پرکردن فرم مربوطه درخواست ویلچر خود را اعلام نموده و تاییدیه لازم را دریافت کرده اند , مجاز به پذیرش در فرودگاه و استفاده از ویلچر می باشند . مسافرانی که نیاز به گواهی پزشکی نداشته ولی نیازمند استفاده ازویلچر می باشند از طریق پر کردن این فرم درخواست خود را اعلام می نمایند و با دریافت تاییدیه می توانند از ویلچرهای مورد نظر استفاده کنند.
  • مسافرانی که با ویلچرخود به فرودگاه ورود دارند و متمایل به انتقال ویلچر با خود به مقصد هستند مجاز به استفاده از ویلچرخود تا زمان سوار شدن می باشند. در زمان پذیرش تگ جامه دان به ویلچر الصاق میشود تا ویلچر نیزبه عنوان یکی از جامه دان های پذیرش شده محسوب گردد.
  • .در نظر داشته باشید که صرف پر کردن این فرم به معنای پذیرش مسافر نمی باشد بلکه به دلیل ظرفیت محدود در پذیرش مسافران دارای ویلچر باید اطلاع رسانی و پیگیری لازم هم از طریق پر کردن فرم و هم از طریق تماس با شماره ... انجام شود.در صورت عدم تایید فرم مربوطه هر گونه مسولیت ناشی از عدم پذیرش در فرودگاه بر عهده مسافر می باشد.
اطلاعات پرواز
اطلاعات مسافر